logo
Dobre materiały, solidne rozwiaznia
obraz_85.jpg

Typowe obiekty: rampy przeładunkowe, podjazdy, garaże i parkingi, magazyny, magazyny wysokiego składowania, stacje smarów i paliw, warsztaty remontowe i naprawcze, myjnie, itp.

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie właściwości użytkowe i być odporne na media i warunki eksploatacji. W szczególności powinny być:
- trwałe, estetyczne i łatwe w utrzymaniu czystości
- bezspoinowe, antypoślizgowe i nie nasiąkliwe 
- odporne na naciski, ścieranie, uderzenia oraz szorowanie
- odporne na częsty lub ciągły kontakt z typowymi płynami samochodowymi, 
  oraz wodą i roztworami soli drogowej.


Dodatkowo, w przypadku napraw i remontów istniejących instalacji powinny :
- pozwalać się aplikować na podłoża o podwyższonej wilgotności
- minimalizować czasy przestoju (poprzez krótkie czasy sezonowania)
- minimalizować ewentualną emisję lotnych lub uciążliwych substancji do otoczenia
 Optymalny dobór rozwiązań i materiałów zależy od wielu czynników i może być dokonany 
przez doświadczonego AUTORYZOWANEGO WYKONAWCĘ.

Partnerzy: