logo
Dobre materiały, solidne rozwiaznia

Wieloskładnikowy, barwny, dyfuzyjny, szybkosprawny system o wysokich parametrach użytkowych. Poszczególne materiały składają się z odpowiednich składników dostarczanych w oznakowanych i ściśle zbilansowanych opakowaniach jednostkowych:

- składnik A ( modyfikowana emulsja żywic poliolowych),

- składnik B (modyfikowane poliizocyjaniany),

- składnik C (reaktywny wypełniacz),

- składnik D (ciekły pigment).

Utwardzanie polega na reakcji chemicznej pomiędzy poszczególnymi elementami składników. Szczegółowy opis przygotowania i zastosowania materiałów zawarty jest w dokumencie

AMPUR MP - Instrukcja Aplikacji oraz w Kartach Technicznych Wyrobów MP.

Systemy AMPUR MP szczególnie polecane są do wykonywania szybkich miejscowych napraw oraz grubowarstwowych, bardzo trwałych, antypoślizgowych nawierzchni przemysłowych - zwłaszcza w miejscach tzw. „ mokrej produkcji”.

Partnerzy: