logo
Dobre materiały, solidne rozwiaznia
obraz_83.jpg

Typowe obiekty: magazyny, myjnie, pasteryzatornie, odbiór i przeładunek chemikaliów, magazyny, laboratoria, linie pilotażowe, pomieszczenia czyste, hale produkcyjne, suszarnie, oczyszczalnie ścieków, zbiórka i selekcja odpadów, spalarnie, myjnie, rozlewnie i produkcje z użyciem chemikaliów, itp.

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie właściwości użytkowe i być odporne na media i warunki eksploatacji. W szczególności powinny być:
- trwałe, estetyczne i łatwe w utrzymaniu czystości
- bezspoinowe, antypoślizgowe i nie nasiąkliwe 
- odporne na naciski, ścieranie, uderzenia oraz szorowanie
- odporne na ciągły kontakt z wodą i typowymi środkami czystości
- odporne na wysokie i niskie temperatury oraz ich skokowe zmiany
- nie emitować żadnych szkodliwych substancji do otoczenia
- posiadać aseptyczne właściwości

Dodatkowo, w przypadku napraw i remontów istniejących instalacji powinny :
- pozwalać się aplikować na podłoża o podwyższonej wilgotności
- minimalizować czasy przestoju (poprzez krótkie czasy sezonowania)
- minimalizować ewentualną emisję lotnych lub uciążliwych substancji do otoczeniaOptymalny dobór rozwiązań i materiałów zależy od wielu czynników i może być dokonany 
przez doświadczonego AUTORYZOWANEGO WYKONAWCĘ.

 

Partnerzy: