logo
Dobre materiały, solidne rozwiaznia

Wieloskładnikowy, barwny, półelastyczny system o dobrych parametrach użytkowych. Poszczególne materiały składają się z odpowiednich składników dostarczanych w oznakowanych opakowaniach jednostkowych. Materiały mogą dwuskładnikowe ( 2K ) lub jednoskładnikowe ( 1K ).

- składnik A ( barwne, modyfikowane żywice poliolowe),

- składnik B (modyfikowane poliizocyjaniany),

Utwardzanie polega na reakcji chemicznej pomiędzy zbilansowanymi elementami poszczególnych składników jak i również z wilgocią z otoczenia i odparowaniem rozcieńczalników organicznych.

Szczegółowy opis przygotowania i zastosowania zawarty jest w dokumencie 

AMPUR PU - Instrukcja Aplikacji oraz w Kartach Technicznych Wyrobów PU

Systemy AMPUR PU szczególnie polecane są do wykonywania ekonomicznych, półelastycznych nawierzchni - zwłaszcza w miejscach suchych o niewielkim obciążeniu mechanicznym.

W wersji zamykanej LAKIEREM PU/UV cechuje się wysoką stabilnością kolorów i może być stosowany na zewnątrz.

Partnerzy: